Procenite sami svoju seksualnu asertivnost


Seks je, u velikom broju slučajeva, veoma vruća tema u raspravama partnerskog para. Razlog je jednostavan. Biološke uloge muškarca i žene odslikavaju se u sociološkim ulogama a ove određuju psihologiju muškog i ženskog seksualnog ponašanja. Posle "seksualnog maratona” u prvoj i eventualno drugoj godini seksualnog života nekog para, interesovanje za seks postepeno opada da bi se u većini slučajeva (ne u svim, naravno) preobratile u "ispunjavanje seksualne dužnosti", mrzovoljnost i stereotipiju.


Tako se jedno od najvećih zadovoljstava i predmet uživanja koji pruža seks često pretvara u nezadovoljstvo, apatiju, ravnodušnost, depresiju i eventualnu averziju jednog ili obe osobe u paru. Nezadovoljstvo, ravnodušnost, depresija i averzija utiču da loši seksualni odnosi postanu očajni čime se stvara situacija "začaranog kruga".

Ubeđeni su da jedan od mogućih razloga za ovakvu situaciju leži u nedovoljnoj seksualnoj asertivnosti jedne ili druge osobe u paru. U brojnim seksualnim konfliktnim situacijama koje jednoj ili drugoh osobi "idu na živce" stvar se pogoršava činjenicom da par asertivno ne razrešava situaciju već reaguje agresivno ili se povlači zbog strahova od odbacivanja ili nekih drigih strahova socijalnog karaktera.

Evo nekih od karakterističnih problematičnih situacija koje se učestalo javljaju u seksualnoj istoriji para. Pred vama su pet situacija. Odgovorite kako uobičajeno reagujete u ovoj situaciji. U slučaju da niste u stanju da date tačan odgovor, pokušajte da kratkom imaginacijom oživite situaciju koju ste, verovatno, nekada doživeli, a zatim odgovorite.

1.   Ne sviđa mi se što sa partnerom /kom  izmenjujem verbalne nežnosti isključivo u krevetu.
Da li i na koji način izražavam sopstveno nezadovoljstvo?

2.    Ne odgovara mi način na koji se odvija seksualna predigra.
Ćutim ili kako i na koji način reagujem?

3.    Primećujem da partner/ka  isključivo misli na sopstveno zadovoijstvo.
Da li sam spreman da razgovaram o tom problemu. Ako sam spreman, kako reagujem?

4.    Za vreme odnosa partner/ka čini neke stvari koje mi ne prijaju
Trpim ili reagujem i kako?

5.    Partner/ka zahteva od mene da tokom ljubavne igre radim neke radnje koje me užasavaju.
Da li i na koji način prihvatam ili odbijam njegove ili njene zahteve?

Zaista jednostavan način da proverite sopstvenu asertivnost. I ne samo to! Ovim ćete postati svesni da li ste o sebi i svom seksualnom ponašanju imali punu svest.

Izvor: http://www.stetoskop.info/


blog comments powered by Disqus


Pregledano: 41  puta.


 
eXTReMe Tracker