Kineska metoda za izračunavanje pola deteta na osnovu starosti majke
i meseca u kome je došlo do začeća.
Npr: ukoliko buduća mama ima 18 godina i beba je začeta u januaru,
velika je verovatnoća da će roditi dečaka, ali ako je beba začeta
u periodu od februara do decembra, najverovatnije će se roditi  devojčica.
.

eXTReMe Tracker