Šta je to Bioritam ?

Bioritam čoveka je usaglašen sa prirodnim procesima koji se odvijaju ritmički po nekim svojim zakonima. U tom smislu biljke su najbolji primer, zatim dan i noć, plima i oseka itd.

Ceo život, sve što nas okružuje, odvija se u skladu sa nekom formulom, ili skladno svom ritmu, odnosno, sve se odvija u vidu talasa: s usponim ali i padovima.

Sunce je glavni regulator bioritma, jer pod njegovim direktnim uticajem čovek usklađuje svoje aktivnosti sa svojim potrebama i spoljnim zahtevima. (Ritmovi spoljnih okolnosti proizvode događaje!) Koji je čoveku najbolji put pokazuje dijagram bioritma koji je vezan za datum rođenja, pa svi koji su rođeni odnosnog dana u godini imaju isti bioritam. Bioritam se grafički prikazuje kretanje pojave sinusnim krivim linijama (sinusoidom).
Teskoba, nelagodnost i napetost nastupaju, npr, u periodu 0-90 ukoliko čovek miruje, a to je period kada treba da deluje i trajaće sve dok ne istroši višak energije.

Izuzetno loša kombinacija je kada su sva tri ciklusa u svom minimumu odnosno u kritičnim fazama, tj kada se krive seku vrlo blizu sa svojim donjim poluperiodama. Tada nastupa nepovoljan rasplet, pa morate biti jako obazrivi.
A kada se sve tri istog dana nalaze u svom maksimumu ili vrlo blizu se seku, a naročito u 1/4 periode, to je naznaka nekog važnog događaja - pre svega, pozitivnog raspleta. 
Tačka (dan) koja se nalazi na sredini luka sinosoide je maksimum funkcije (90 stepeni). To je trenutak kada je dostignut maksimum dotične energije, ali tada su rezerve energije istrošene i kada treba preduzeti mere usporavanja aktivnosti. Na 180 stepeni, (Pi), energija je na svom minimumu unutrašnjih kapaciteta - unutrašnji, lični potencijali su iscrpljeni, pa bi trebalo apsolutno zastati. Sinusoida u svom minimumu je kritična ukoliko se nastavi s aktivnostima jer može doći do totalnog prekida i kolapsa (270 stepeni) obzirom da organizam tada očekuje od nas, pa i zahteva mirovanje - da bi se resursi obnovili.
Poznavanje bioritma doprinosi da se izbegnu neugodne situacije, i da se radi u periodima kada su okolnosti naklonjene kao bi se neki posao pozitivno okončao. Osobe koje su vitalno slabe više su osetljive na promene bioritma od drugih ljudi.

Živimo u kosmosu u kome vladaju procesi koji se odražavaju i na nas. Reagujući na njih, sve više stičemo svest o njihovom postojanju, jer se ispoljavaju na nama(!) Neke procese iskustveno prepoznajemo i osećamo direktno, a s nekima još nismo upoznati. Saglasno promenama koje se dešavaju u svemiru i promenama koje na svoj specifičan način deluju na nas, naše zdravlje biće kvaliteniji i sadržajniji a život uspešniji u onoj meri u kojoj postanemo svesni tih uticaja i promena ritmova, i počnemo da se ponašamo u skladu s njima - prilagođavajući im se. Kroz pažljivo praćenje fizičkog, emotivnog i intelektualnog ciklusa pruža nam se mogućnost da razumemo ono što nam se dešava danas, ali i da planiramo svoje aktivnosti u budućnosti, onda kada za realizaciju budemo najsposobniji. Praćenje bioritma je najbolji način da čovek uoči i prati ritmove svojih psihofizičkih sposobnosti i živi u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima.

eXTReMe Tracker